Q&A

กรีดสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาตาชั้นเดียว ชั้นตาเล็ก ไม่เท่ากัน หรือชั้นตาหลบใน โดยการทำตาแบบกรีดสั้น ได้ผลดีกับผู้มีไขมันบริเวณเปลือกตาน้อย โดยเฉพาะคนไทยที่มีดวงตาเล็ก 

กรีดยาว การทำตาแบบกรีดยาว เหมาะกับผู้มีปัญหาหางตาตก เปลือกตาหย่อนคล้อยเนื่องจากอายุที่มากขึ้น จนบดบังการมองเห็น จึงต้องกรีดยาวนำไขมันออกก่อน และอาจจำเป็นต้องตัดหนังตาส่วนเกินออก ก่อนเย็บชั้นตา เพื่อให้ตาดูสมส่วนมากขึ้น

ทําตาสองชั้น แบบเย็บ 3 จุด (Suture Technique)การทํา ตาสองชั้นแบบเย็บ 3 จุด เป็นวิธีการทําตาสองชั้นที่นิยมทำกันมากวิธีหนึ่ง คือ ทําตาสองชั้นโดยไม่ต้องกรีด จะใช้วิธีเย็บชั้นที่เปลือกตาโดยเจาะเป็นรูที่เปลือกตา 3 จุด ไม่เป็นแผลกรีด เหมาะกับคนที่มีตาชั้นเดียว มีหนังตาและไขมันไม่หนา ไม่หย่อนคล้อย เวลาหลับตาจะเนียนไม่เห็นแผล หลังการผ่าตัดมีอาการบวมน้อย แต่ต้องระวังในเรื่องของชั้นตาที่อาจจะหลุดง่าย และการเย็บทะลุเปลือกตา

ทําตาสองชั้นแบบกรีดสั้น (Small incision blepharoplasty) การทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น เป็นการสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่ มีเทคนิคแบบผ่าและเปิดแผลขนาดเล็ก ประมาณ 1 เซนติเมตรเท่านั้น ทำให้การบวมหลังผ่าตัดน้อยมาก เหมาะกับคนที่ชั้นตาไม่หนา และไม่มีไขมันสะสมที่ชั้นตา ไม่เหมาะกับคนที่มีไขมันสะสมอยู่ที่ชั้นตาปริมาณมาก และไม่เหมาะสมกับคนที่หนังตาตก เพราะชั้นตาอาจหย่อนลงมาได้เร็วกว่าปกติ

ทําตาสองชั้นแบบกรีดยาว (Long incision blepharoplasty)การทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคนี้ ทำในเคสที่มีปัญหาหนังตาตก จะด้วยสาเหตุน้ำหนักเยอะ ชั้นตามีไขมันเยอะ หรืออายุที่มากขึ้นก็ตาม โดยกรีดบริเวณหนังตาด้านนอก เริ่มจากตัวตาถึงหางตา เพื่อเปิดหนังตา และนำไขมันส่วนเกินออก ทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้น และทำให้เห็นชั้นตาคมชัดตลอดแนว อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาได้หลายจุดมากกว่าแบบกรีดสั้น เช่น แก้ปัญหาการมีไขมันใต้เปลือกตามาก แก้ปัญหาผิวเปลือกตาหนา  ย้ายหรือเติมไขมันในเคสที่มีปัญหาเบ้าตาลึก สามารถมองเห็นปัญหาและโครงสร้างของตาได้ชัดเจนมากกว่าแบบกรีดสั้น เป็นต้น

ทําตาสองชั้นด้วยวิธีเลเซอร์ ใช้เลเซอร์ที่มีชื่อว่า Plexr (เพล็กเซอร์) โดยจะใช้คลื่น Plasma ทำให้ผิวหนังบริเวณเปลือกตาส่วนที่หย่อนคล้อยหายไป เหมาะกับคนที่ตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่มีหนังตาหย่อนคล้อย หนังตาตก เล็กน้อย และยังไม่อยากผ่าตัด ซึ่งจะได้แผลที่สวยงามกว่าการผ่าตัดตาสองชั้นแบบทั่ว ๆ ไป หมดกังวลเรื่องรอยแผลเป็น หรือผลข้างเคียงอื่น ๆ ไม่ทำอันตรายกับเนื้อเยื่อหรือบริเวณข้างเคียง สามารถทำได้กับทุกสภาพสีผิว แต่ชั้นตาอาจหย่อนเร็วกว่าเทคนิคแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตา การเปิดหัวตา เป็นเทคนิคการตกแต่งเนื้อหรือหนังตาที่คลุมปิดด้านหัวตา โดยการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตา เพื่อให้บริเวณหัวตาดูกว้างขึ้น เห็นชั้นตาบริเวณหัวตาชัดขึ้น รูปร่างตาดูยาวขึ้น ความโค้งของชั้นตาบริเวณหัวตาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น มักทำร่วมกับการทำตาสองชั้น โดยเฉพาะในเคสที่หนังตาลงมาปิดบริเวณหัวตา ทำให้ตาดูเหล่ หรือผู้ที่อยากได้ชั้นตาใหญ่ แต่มีหัวตาปิด การเปิดหัวตานี้ก็จะส่งผลให้รูปตาเรียวยาว ตาดูหวาน ตาโตขึ้น มีมิติ แลดูสดใสมากยิ่งขึ้น

การทำตาสองชั้นเป็นการกำหนดชั้นตาใหม่ขึ้นมา ให้ตาดูกลมสวยขึ้น อาจจะแก้ปัญหาตาชั้นเดียว หรือชั้นตาไม่เท่ากัน ส่วนการ “แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง” นั้น เป็นการผ่าตัดที่ต้องแก้ไขชั้นกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการลืมตาให้เปิดมากขึ้น ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด และทำการยกกล้ามเนื้อตาให้ได้รูป หลังจากนั้นก็กำหนดชั้นตาขึ้นมาใหม่ การผ่าตัดจึงต้องมีความละเอียดและซับซ้อนกว่าการทำตาสองชั้นปกติ ซึ่งการทำตาสองชั้นสามารถทำพร้อมกับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้

ส่วนใหญ่จะเอาไขมันจากบริเวณใต้ร่มผ้า เช่น หน้าท้อง ต้นขา ก้นกบ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าควรจะเลือกไขมันจากตำแหน่งใด

ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับลักษณะหัวตาของแต่ละบุคคล

ใช้เทคนิค Exclusive Fix ในการฟิกส์ชั้นตา ซึ่งเป็นวิธีการ และเทคนิคเฉพาะของทาง ปิยธิดา คลินิก

การทำตา 2 ชั้น รอยผ่าตัดตา 2 ชั้นจะพอดีกับรอยพับตาซึ่งจะเนียนจนแทบสังเกตุไม่เห็น และหลังจาก 1 เดือนขึ้นไป รอยแผลผ่าตัดตา 2 ชั้น จะค่อย ๆ จางลง โดยปกติการทำตา 2 ชั้น อาจเกิดรอยแผลขึ้นได้แต่จะสามารถจางลงได้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหนัง และเนื้อเยื่อของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการดูแลรักษาแผลหลังผ่าตัด เช่น การดุแลแผลไม่ให้ติดเชื้อ การทายาลดรอยแผลเป็น 

สามารถทำได้ คนที่เป็นคีลอยด์ง่ายสามารถลดโอกาสการเกิดคีลอยด์ได้ โดยปัจจุบัน มีวิธีการลบรอยแผลเป็นหลายวิธี เช่น การทายาลบรอยแผลเป็น มีทั้งชนิดทาได้ทั้งแผลสด และแผลตกเสก็ดแล้ว การเลเซอร์ลบรอยแผลเป็น รวมไปถึงการฉีดยาลบรอยแผลเป็น

ขึ้นอยู่กับลักษณะดวงตาของแต่ละบุคคลรวมไปถึงความพึงพอใจของคนไข้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านการประเมินจากแพทย์

สามารถทำได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนไข้ ทั้งนี้จะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์

สามารถทำได้ค่ะ โดยการใช้เทคนิคเปิดหัวตา และเปิดหางตา ร่วมด้วยกับการผ่าตัดตาสองชั้น

หลังทำ 6 เดือน ขึ้นไป เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณชั้นตายุบบวมเต็มที่ เพื่อวางแผนการผ่าตัดได้ดีที่สุด

สามารถทำได้หลายครั้ง เนื่องจากการทำตาสองชั้นเป็นการเข้าไปปรับโครงสร้างกายวิภาคของตา ซึ่งกายวิภาคของตาจะมีการเปลี่ยนแปลง และซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากการผ่าตัดในทุก ๆ ครั้ง

สามารถประคบเย็นได้ ใน 1-3 วันแรก หลังจากนั้นแนะนำให้ ประคบอุ่น รอบๆ แผล

อาการหลับตาไม่สนิท เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของการทำศัลยกรรมตาสองชั้น โดยส่วนใหญ่มักหายได้เองเมื่อแผลยุบบวมแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะสั้น เกิดหลังผ่าตัดในช่วง 2-3 วันแรก อาจจะมีอาการหลับตาไม่สนิท ร่วมกับอาการเคืองตา ตาแห้ง สาเหตุมาจากการบวมของเปลือกตา เมื่อแผลยุบบวมจะหายไปได้เอง แก้ไขได้โดยการใช้น้ำตาเทียมแบบหยอดระหว่างวัน หรือใช้แบบเจลป้ายตาก่อนนอน

ระยะยาว สังเกตอาการหลังผ่าตัดได้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป อาจมีอาการหลับตาไม่สนิท เคืองตา ตาแห้ง กระจกตาเป็นรอย ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ตัดหนังตาออกมากเกินไป, กล้ามเนื้อปิดตาไม่ทำงาน, เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อปิดตาสูญเสียการทำงาน เป็นต้น

แก้ไขโดยการใช้น้ำตาเทียมแบบหยอดระหว่างวัน ใช้แบบเจลป้ายตาก่อนนอน และใช้ที่คาดตาก่อนนอน โดยเลือกชนิดที่ทำจาก ผ้าไหม หรือผ้าแพร เพื่อไม่ให้ระคายเคืองตา เพื่อบรรเทาอาการ และป้องกันการอักเสบ 

ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมก่อนทำศัลยกรรม การปฏิบัติตนของคนไข้หลังผ่าตัด และการทำศัลยกรรมตาสองชั้นกับแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในสถานพยาบาลที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

สามารถทำตาสองชั้นได้ หลังจากมีการ ร้อยไหม Foxy eye ครบ  6 เดือน ขึ้นไป

สามารถทำได้ แต่ต้องรอให้แผลกระจกตาหายสนิทก่อน ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดเลสิก และควรแจ้งแพทย์ผู้ทำศัลยกรรมตาสองชั้นด้วยว่าเคยทำเลสิกมา เพื่อให้แพทย์ดูแล และระมัดระวังให้เป็นพิเศษ

หลังจากการผ่าตัดตาสองชั้นห้ามใส่คอนแทคเลนส์  ควรเปลี่ยนไปสวมแว่นตาแทนในช่วง 2 สัปดาห์แรก เพราะหากใส่คอนแทคเลนส์จะต้องมีการดึงเปลือกตาร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้แผลที่เย็บบนชั้นตาเกิดการแยก และชั้นตาหลุดได้

เพราะตัวไหมจะสลายใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ บางชนิดใช้เวลาในการสลายถึง 2 เดือน เนื่องจากไม่ได้สลายเร็วจึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่อแผลได้นาน โอกาสเกิดแผลเป็นนูนจากปฏิกิริยาต่อไหมจะมากกว่าไหมไม่ละลาย การใช้ไหมละลายแพทย์ต้องซ่อนปมไหมไว้ใต้ชั้นผิว หากแผลมีเชื้อโรคก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า นอกจากนี้การใช้ไหมละลายคนไข้ไม่จำเป็นต้องกลับมาตัดไหม จึงส่งผลให้คนไข้ไม่ได้มาติดตามผลหลังทำกับแพทย์อีก

ผลลัพธ์การผ่าตัดทำตาสองชั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาการบวมหลังผ่าตัดตาสองชั้นในบางคนจะบวมมาก ในสัปดาห์แรก ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะบุคคล หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ยุบบวมลงจนเป็นปกติ ซึ่งตาสองชั้นจะเข้าที่ และจะสวยเต็มที่ จะต้องใช้เวลา 3-6 เดือน

อาการหนังตาตก คือ ภาวะผิวหนังบริเวณเปลือกตาตกลงมาบดบังการมองเห็น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยและมีความรุนแรงหลายระดับ ซึ่งโดยปกติแล้วหนังตาบนจะต้องคลุมตาดำไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ซึ่งหากหนังตาตกลงมาคลุมมากกว่านั้นจะทำให้เห็นตาดำน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น สามารถแก้ไขได้ เช่น การตัดแต่งหนังตาส่วนเกิน การสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่ และการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น กลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด อาจมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อตาที่หนังตามีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด และกลุ่มที่เป็นภายหลัง เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นภายหลังจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น อุบัติเหตุบริเวณเปลือกตา เปลือกตาอักเสบ เปลือกตาอ่อนแรง กล้ามเนื้อยืดหรือบาดเจ็บ ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดดวงตา หรือการทำศัลยกรรมรอบดวงตา และเกิดจากอายุที่มากขึ้น

สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี
1. ใช้ยาตามอาการ เช่น ตาแห้งก้ใช้น้ำตาเทียม โรคกล้ามเนื้อตาบางชนิดสามารถทานยาลดอาการได้
2. รักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการผ่าตัด ตัดแต่งหนังตา เพื่อสร้างแรงกล้ามเนื้อตาที่เปลือกตา และทำให้ลืมตาได้มากขึ้น

ราคาถูก และแพงจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยดังนี้
1. ศัลยแพทย์ตกแต่ง ความรู้และประสบการณ์ความชำนาญของศัลยแพทย์ถือเป็นเป็นค่าความรู้ความสามารถของแพทย์ เพราะศัลยแพทย์แต่ละท่านนั้นจะมีประสบการณ์ และความถนัดที่แตกต่างกันออกไป บางท่านมีประสบการณ์ทำปากกระจับ เสริมหน้าอกเป็นร้อยเคส แต่ประสบการณ์ในการทำตาสองชั้นมีไม่กี่เคส ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาแตกต่างกันได้

2. เทคโนโลยีและเทคนิคที่ใช้ การใช้เทคนิคใหม่ ๆ นั้น จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นของใหม่ราคาก็จะสูง ยิ่งความทันสมัยที่ทำให้แผลเล็กเจ็บน้อยก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น

3. เทคนิคการผ่าตัด การทำตาสองชั้นนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีวิธีการความยากง่าย ในการทำที่แตกต่างกัน มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นราคาจึงมีความแตกต่างกันด้วย

4. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่ดูหรูหราไฮโซ อำนวยความสะดวกสบายนั้น บางครั้งก็มีผลต่อราคาในการทำตาที่อาจจะแพงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

อาการบวมและช้ำของแผลผ่าตัดทำตา 2 ชั้น สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งคนไข้ไม่ต้องกังวล บางท่านอาจไม่มีเลย หรือ อาจมีอาการในช่วง 1-3 วันแรก หลังทำตา 2 ชั้น การประคบเย็นจะช่วยลดอาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

หลังทำตา 2 ชั้น โดยทั่วไปแล้วคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีไม่ต้องลางานหลังผ่าตัด แต่ในช่วง 3 วันแรกหลังทำตา 2 ชั้น อยากให้คนไข้พักการใช้สายตา ลดการดูทีวี ลดการเล่นคอมพิวเตอร์ รวมถึง ลดการเล่นโทรศัพท์มือถือ เพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักเกินไป

หลังตัดไหม 1 สัปดาห์สามารถเเต่งหน้าได้เลย เเต่ช่วง 1 เดือนแรกควรเว้นการเเต่งหน้า บริเวณดวงตาไปก่อน เนื่องจากเเผลที่พึ่งผ่าตัดทำตาสองชั้นไปนั้น ยังคงไม่เเห้งสนิทดี หลังจากเเผลหายดีเเล้ว จึงเเต่งตาได้ตามปกติ

คนไข้อุ่นใจได้เลย  เพราะการทำตา 2 ชั้น รอยผ่าตัดตา 2 ชั้นจะพอดีกับรอยพับตาซึ่งจะเนียนจนแทบสังเกตุไม่เห็น และหลังจาก 1 เดือนขึ้นไป รอยแผลผ่าตัดตา 2 ชั้น จะค่อย ๆ จางลง โดยปกติการทำตา 2 ชั้น อาจเกิดรอยแผลขึ้นได้แต่จะสามารถจางลงได้เอง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและร่างกายของแต่ละบุคคล

หากกำลังตั้งครรภ์ (ท้อง) หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่ รวมถึงอยู่ในช่วงให้นมบุตร อยากให้งดการทำศัลยกรรมตา 2 ชั้นก่อนค่ะ

ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาบางประเภท ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ คนไข้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนทำตา 2 ชั้นค่ะ

Piyathida Clinic

262 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เปิด 11.00 – 20.00 น.
โทร. 064-647-9595

Piyathida Clinic

262 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เปิด 11.00 – 20.00 น.
โทร. 064-647-9595

คลินิกทำตา 2 ชั้น | คลินิกแก้อาการหนังตาตก | ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว | ทำตา 2 ชั้นราคาถูก | คลินิกทำตาสองชั้น | คลินิกทำตาสองชั้น ทาวน์อินทาวน์ | คลินิกทาวน์อินทาวน์ | โรคหนังตาตก | ทําตาสองชั้นราคาถูก | คลินิกทําตาสองชั้นที่ดีที่สุด | คลินิกทําตาสองชั้นสวยๆ | ตา2ชั้นราคาถูก | คลินิกศัลยกรรมตาสองชั้น | รีวิวคลินิกทําตาสองชั้น | กรีดตาสองชั้นแบบยาว | สาเหตุหนังตาตก | อาการหนังตาตกข้างเดียว | อาการตาตก | โรคหนังตาหย่อน | ทําตาแบบกรีดยาว